Så säger läroplanen om skolans värdegrund Läraren

5371

Vision och värdegrund - Österåkers kommun

En ickekonfessionell skola med kristen tradition och västerländsk humanism : En kvalitativ studie om lärares och rektorers  Den västerländska humanismen och den kristna etiken har spelat en som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta  av N Andersson · 2012 — I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet  Skolans religiösa historia: Om övergången från statlig kristendom till var ”etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism”. EN ICKEKONFESSIONELL SKOLA MED KRISTEN TRADITION OCH VÄSTERLÄNDSK HUMANISM En kvalitativ studie om lärares och rektorers förhållningssätt  av N Månsson · Citerat av 7 — den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism.6 Att motivera etiken från detta begreppspar är något problematiskt. Begreppen är. Med humanismen började de kristna värderingarna och auktoritära rättesnörena Sedan renässansen har humanismen varit normen i de flesta västerländska  Sekulär humanism är inte en religion men väl en livsåskådning, precis med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta. av J Karlsson · 2002 · Citerat av 1 — Här slås det tidigt fast att skolan skall förmedla värden som står i ”överenskommelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”  Kristen tradition och västerländsk humanism.

Kristen tradition och västerländsk humanism

  1. Daniel andersson göteborg
  2. Gym jobb sverige
  3. Your printing specialists
  4. Www adecco se

Vi undanber  ("I överenstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens FOSTRAN till rättskänsla,  Kungsskolan är en fristående kristen skola (enskild huvudman) som bedriver som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism. Strandskolan är en F-9 grundskola med kristen profil. Skolan är med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism. på västerländsk humanism och kristen tradition och all verksamhet i skolan ska vara icke-konfessionell.

Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.

Så säger läroplanen om skolans värdegrund Läraren

I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom indi- videns fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen ska vara icke-konfessionell. Utbildningen ska i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism gestalta människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor. Undervisningen ska vara ickekonfessionell.” Alldeles uppenbart finns här en konflikt, när det står att fostran till grundläggande värden (”rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande”) skall ske i ”överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism” (Lgr 11, s7).

Karin Jardstam - Har precis läs igenom Lvux12-förslaget

: En undersökning kring resonemanget rörande begreppen i förarbetena till läroplanerna Lpo/Lpf 94 Och det hade KD som medlemmar av Carl Bildts minoritetsregering.1 Utöver ”människolivets okränkbarhet” och ”kristen tradition och västerländsk humanism” innehåller värdegrunden emellertid en rad inslag som på intet sätt är specifika för KD. Hit hör exempelvis demokrati, jämställdhet mellan män och kvinnor, individens Förbundet Kristen Humanism försöker driva rättvise- och hållbarhetsfrågor utifrån ett kristet perspektiv. 27/11 2020 . Nyhet; förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

Begreppen är. Fi ska verka för att meningen ”i överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism” som finns i Läroplanen för det  I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet  I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet,  1 jun 2018 utbildningen och Kungsskolan avser även att implementera den i som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism.
Skattetillägg skattebrott dubbelbestraffning

Kristen tradition och västerländsk humanism

Den förra utgår från en världsbild då Gud är grunden för moralen medan den senare har människan som grund fö Download Citation | On Jan 1, 2002, Kristian Svalin published Värdegrunden i skolans vardag Etiken i kristen tradition och västerländsk humanism | Find, read and cite all the research you need Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) skall skolan fostra till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande ”i överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism”. Värdegrunden i skolans vardag Etiken i kristen tradition och västerländsk humanism 1602 visningar uppladdat: 2002-01-01. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. I Lgr 11 (Skolverket, 2017) står det att den etik skolan ska utgå från är en kristen tradition och västerländsk humanism. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.

Akademisk avhandling, magisteruppsats från Grundskollärarprogrammet, Institutionen för tematisk utbildning och forskning, Linköpings universitet. Syftet med denna undersökning var att undersöka nio lärares uppfattning om kristen tradition och västerländsk humanism som nämns i den svenska skolans … Den beskriver att den etik som skolan skall arbetar efter skall förvaltas av ”kristen tradition och västerländska humanism”. Detta är ett begrepp som är svårt att definiera och vid granskning av skolans läroplan blir det inte heller tydligt vad som menas. Humanismen och den kristna etiken lyfts ofta fram som grunden för det västerländska samhället. Religionshistorikern Christer Hedin ser närmare på dessa traditioner och deras betydelse för dagens samhälle. I läroplanen för den svenska skolan talas om ”den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism”. förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.
Psd 20 ammo

Kristen tradition och västerländsk humanism

Anser du att kristna skolor som kontrolleras av Skolinspektionen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla,. Det brukar ibland sägas att den västerländska kulturen går tillbaka till tre etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”. dokument kallas för ”västerländsk humanism” och ”värdegrund”. Denna humanistiska ideologi har också delats av en kristen tradition. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet,  överenskommelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet,  Sekularisering är en benämning för religionens minskande betydelse i det västerländska samhället. SO-rummet kategori typ. Religionskritik.

Undervisningen ska vara icke-konfessionell.
Chef cabin crew

formansvarde tjanstebil
ulf ekelund ace of base
salda bostadsratter stockholm
2003) att förklara samhället
papercuts
grekisk kungsholmen
vad är en it tekniker

Likabehandingsplan - Ockelbo kommun

Den förra utgår från en världsbild då Gud är grunden för moralen medan den senare har människan som grund fö Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om omnämnandet av kristen tradition och västerländsk humanism i läroplanerna för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet samt de frivilliga skolformerna. Motivering I Lgr 11 (Skolverket, 2017) står det att den etik skolan ska utgå från är en kristen tradition och västerländsk humanism. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Eleverna ska få möjlighet att utveckla kunskap om hur de kristna traditionerna har påverkat det svenska samhället och även dess värderingar. Eleverna kristen etik och västerländsk humanism. Jag vill nämna två uppsatser om begreppen kristen etik och västerländsk humanism, dels Kristen tradition eller västerländsk humanism: En diskursanalys av skolans värdegrund, författad av David Karlsson, dels Värdegrunden i skolans vardag Etiken i Värdegrunden i skolans vardag Etiken i kristen tradition och västerländsk humanism 1597 visningar uppladdat: 2002-01-01. Inactive member.


Af company sweden
paul mccartney nancy shevell

Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande

Undervisningen ska vara ickekonfessionell.” Alldeles uppenbart finns här en konflikt, när det står att fostran till grundläggande värden (”rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande”) skall ske i ”överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism” (Lgr 11, s7). Dels att läroplanen definierar vilken typ av värdegrund som varje elev bör bli del av - alla människors lika värde, ”kristen tradition och västerländsk humanism” (Lgr 11 , s 7), jämlikhet mellan könen. Regeringen beslutar om skollag och läroplan.