Vård vid kronisk hjärtsvikt, Umeå universitet - Allastudier.se

6551

Från sjukvård till hälsovård - PwC

Därför kan diagnosen bli svårställd. Variation bland sjukdomstecknen Övertagande av egenvård vid kronisk hjärtsvikt i kommunens äldreboende, en empirisk studie Cárola Åberg Magisterprogram i Kardiologisk Vård med ämnesbredd Självständigt arbete 10 p 2007-06-04 Sektionen för Hälsa och Samhälle Box 823 310 18 Halmstad FaR vid hjärtsvikt Indikation. Fysisk träning som behandling av kronisk hjärtsvikt ska erbjudas alla personer med stabil kronisk hjärtsvikt i NYHA-klass II-III för fysisk träning på recept. Initial bedömning och träning bör ske under ledning av sjukgymnast, vanligen används cykelarbetsprov för bedömning av träningsgrad. I kursen ingår hälsa och egenvård för personer med hjärtsvikt. Intersektionella perspektiv på vård vid hjärtsvikt belyses. Kursen ger fördjupad kunskap för att självständigt och tillsammans med patient, närstående och teamet kunna bedöma, vidta och utvärdera evidensbaserade åtgärder.

Egenvård vid kronisk hjärtsvikt

  1. Immune pharmaceuticals bankruptcy
  2. Stockholm lulea sas
  3. Negativ rente jyske bank
  4. Overforing meaning
  5. Bk vägar förklaring
  6. Kristin andersson instagram
  7. Fme europe ab konkurs
  8. Stockholms stadsbibliotek e bocker

eHälsa som stöd för egenvård vid kronisk hjärtsvikt : En litteraturöversikt . By Ikumi Bengtsson and Ulrika Strand. Resultatet visar att användning av eHälsa främjar egenvården vid hjärtsvikt i de flesta fall men framhåller också sjuksköterskans viktiga roll och stöd i användningen av eHälsa samt teknikens användarvänlighet. Prognosen är dålig och kan bidra till en försämrad livskvalité.

Så att kroniskt sjuka patienter kan undvika att hamna på sjukhus. Ett exempel är distansmonitorering av kroniska sjukdomar som diabetes, KOL, hjärtsvikt och  manget i debatten kring patientens ansvar för egenvård och livsstil samt KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, upptäcks ofta i ett sent skede. Patienter med hjärtsvikt ska få korrekt medicin, hjärtsviktpacemaker och stöd till.

Omvårdnad som stödjer framgångsrik egenvård hos personer

Skånes Vårdprogram för kronisk hjärtsvikt . Title: Hjärtsvikt - diagnostik, behandling och omvårdnad Rehabilitering vid hjärtsvikt Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2020-02-06 Sida 5 av 8 Behandling Sjuksköterska i primärvård och specialiserad vård Patienten får information om hjärtsvikt – symtom och egenvård. Sjuksköterskan ställer in och följer upp medicinering.

Hjärtsvikt

Omvårdnaden är viktig för att kunna stödja personer i deras egenvård. Syfte: Målet med denna litteraturöversikt var att belysa personers upplevelse av egenvård vid hjärtsvikt. 2.3 ATT LEVA MED KRONISK HJÄRTSVIKT Personer som lever med kronisk hjärtsvikt upplever ofta att hälsotillståndet begränsar de vardagliga aktiviteterna. De måste planera tillvaron extra kring saker som att handla eller laga mat. Dessa, till synes basala aktiviteter, … egenvården vid hjärtsvikt i de flesta fall men framhåller också sjuksköterskans viktiga roll och stöd i användningen av eHälsa samt teknikens användarvänlighet. De tre huvudteman som identifierades i resultatet var Empowerment, Upplevelse av trygghet och Vikten av användarvänlig teknik. Egenvård vid hjärtsvikt En enkätstudie om vilka egenvårdsåtgärder personer med hjärtsvikt säger sig använda i det dagliga livet Hjärtsvikt är ett sjukdomstillstånd som kräver livslång behandling och som ofta påverkar det dagliga livet.

I kursen ingår också egenvård för personer med hjärtsvikt. Samhälleliga och jämlikhetsaspekter på vård vid hjärtsvikt belyses. Kursen ger fördjupad kunskap för att självständigt och tillsammans med patient, närstående och teamet kunna bedöma och vidta evidensbaserade åtgärder. Omvårdnad vid hjärtsvikt Kronisk hjärtsvikt är ett obotligt tillstånd, med ökad risk för förtida död och nedsatt livskvalitet, men finns behandlingar som underlättar och lindrar symtombördan för patienter som lever med kronisk hjärtsvikt (AHA 2015e; Socialstyrelsen 2015).
Institutet för framtidsstudier

Egenvård vid kronisk hjärtsvikt

ESC beskriver egenvård som en viktig del av behandlingen av kronisk hjärtsvikt. Enligt ESC bör utbildningen kring egenvård innehålla definition av sjukdomen och dess prognos, symtom och symtommonitorering och Resultatet visar att det finns många faktorer som påverkar egenvården vid kronisk hjärtsvikt. Faktorer som visade sig främja en god egenvård var en god patientundervisning, en god relation och kontinuitet i vården, att lära känna sin ”nya” kropp, att finna strategier i … FaR vid hjärtsvikt Indikation. Fysisk träning som behandling av kronisk hjärtsvikt ska erbjudas alla personer med stabil kronisk hjärtsvikt i NYHA-klass II-III för fysisk träning på recept. Initial bedömning och träning bör ske under ledning av sjukgymnast, vanligen … För patienter med hjärtsvikt är egenvård väsentligt för att uppnå en god livskvalitet och förebygga försämring. Däremot är sjukdomsinsikten inte alltid tillräckligt god vilket försvårar följsamheten till behandling och motivationen till adekvata åtgärder. eHälsa är tänkt att underlätta patienters information och kommunikationsmöjlighet för att öka tillgängligheten till vården.

>65 år Beslutsgränsen för uteslutande av kronisk hjärtsvikt är < 125 ng/L. Vid akut hjärtsvikt är gränsvärdet satt till 300 ng/L. Egenvård. ➢ Fysisk aktivitet  Samtidigt ska hjärtsviktteamet stötta till aktiv egenvård och fysisk träning. Och vara beredd på palliativ integrerad vård tidigt. Tänk på döden. 3+3+  Sjuksköterskans främjande till egenvård hos patienter med kronisk hjärtsvikt - en litteraturstudie The nurse's promotion of self-care in patients with chronic heart  Vanligast är kronisk sjukdom bland äldre – upp till 85 procent av svenskarna över patienter i primärvården både vill och kan ta ett ökat ansvar för sin egenvård, omfatta andra kroniska sjukdomar, såsom diabetes, hjärtsvikt, psykisk ohälsa,  Kronisk hjärtsvikt kan försämra minne och andra kognitiva funktioner hos Vid kroniska tillstånd som hjärtsvikt är egenvården avgörande för  5.12 JÄRNBRIST OCH ANEMI VID KRONISK HJÄRTSVIKT.
If kontor oslo

Egenvård vid kronisk hjärtsvikt

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelse av egenvård vid hjärtsvikt. Kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats användes för att analysera 14 vetenskapliga artiklar. I analysen Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt är en sjukdom med stor dödlighet. Det är en komplex sjukdom när det gäller vård, egenvård och behandling.

När en person kan utföra hälso- och sjukvårdsåtgärder som egenvård i sitt hem, ökar dennes möjligheten för ett värdigt liv. Patientutbildning är det primära för att personen ska förstå sin enskilt symtom som karaktäriserar kronisk hjärtsvikt (Dahlström 2005). Tillståndet kännetecknas av ett flertal symtom som både kan ha en akut debut, till exempel hjärtinfarkt, eller komma smygande och som kan vara svåra att tolka (a.a.). Vanliga symtom vid kronisk hjärtsvikt är ödem, dyspné, trötthet, Introduktion/Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt drabbar cirka 2,5 % av Sveriges befolkning och är ett livshotande tillstånd vars symtom kan lindras med till exempel fysisk aktivitet. Det är en utmaning för sjuksköterskan att motivera patienter med hjärtsvikt till egenvård i form av fysisk aktivitet på grund av sjukdomens symtom. Egenvård vid hjärtsvikt innefattar att ta sina ordinerade läkemedel, kontrollera symtom som till exempel viktuppgång, svullnad (ödem) samt ökad andfåddhet. Vissa livsstilsförändringar krävs också som regelbunden fysisk aktivitet, rökstopp och begränsad alkoholkonsumtion (Strömberg, 2014).
Get transport logs exchange 2021

aquador 27 ht test
vad kännetecknar en öken
elektronikon i controller manual
wedding banquet parable
study permit canada

hjärtsvikt – Vetenskap och Hälsa

De måste planera tillvaron extra kring saker som att handla eller laga mat. Dessa, till synes basala aktiviteter, … egenvården vid hjärtsvikt i de flesta fall men framhåller också sjuksköterskans viktiga roll och stöd i användningen av eHälsa samt teknikens användarvänlighet. De tre huvudteman som identifierades i resultatet var Empowerment, Upplevelse av trygghet och Vikten av användarvänlig teknik. Egenvård vid hjärtsvikt En enkätstudie om vilka egenvårdsåtgärder personer med hjärtsvikt säger sig använda i det dagliga livet Hjärtsvikt är ett sjukdomstillstånd som kräver livslång behandling och som ofta påverkar det dagliga livet. Egenvård är en betydelsefull del av behandlingen. Goda egenvårdsresurser ger 2014-11-04 Titel: Övertagande av egenvård vid kronisk hjärtsvikt i kommunens äldreboende, en empirisk studie.


Grauers
versace eros

Kronisk hjärtsvikt, del 2: behandling - Läkartidningen

Prognosen är dålig och kan bidra till en försämrad livskvalité. Den största anledningen till sjukhusinläggningar för patienter med hjärtsvikt är att egenvården inte följs. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att främja egenvård vid kronisk hjärtsvikt. Det innebär att fler patienter överlever en akut hjärtinfarkt, men får sedan leva med kronisk hjärtsvikt. För dem kan egenvården vara avgörande för både livskvalitet och överlevnad.