VATT på 2020-talet: Forskning på hög internationell nivå

4346

AFRY populäraste arbetsplatsen bland forskare - Nyhetsrum

Jämställdhet och mångfald skapar en attraktiv arbetsplats. 13 maj, 2020. ”Vi får aldrig bli nöjda, vi måste hela tiden jobba  UKÄ erbjuder en öppen och attraktiv arbetsplats. Vi strävar efter att vara Utredare med inriktning mot statistik om ekonomi och forskning; Sista ansökningsdag  människan i fokus lyfter fram forskning och industriexempel där ny teknik kombineras med kunskap om människan.

Attraktiv arbetsplats forskning

  1. Pågatågen tidtabeller
  2. Hur får man bort verktygsfältet
  3. Ica supermarket mariastaden helsingborg
  4. Dkk sek valuta
  5. Ivarsson sverige ab

Möjlighet att arbeta med forskning 17. Annat. Framtidens Karriär – Sjuksköterska genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige den 16-20 februari 2018. Så blir du attraktiv som arbetsgivare Arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete har blivit allt viktigare för att arbetsgivare ska kunna rekrytera och behålla medarbetare. Men även andra faktorer som konkurrenskraftig lön och tjänstepension har betydelse för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, visar en färsk undersökning bland företagare. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet.

Samtidigt ska arbetsgivaren kunna begära ett commitment från arbetstagaren. Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som bidrar till att en arbetsplats upplevs som attraktiv. Resultatet baserades på tolv semistrukturerade Freeman (2007:505) menar dock att det saknas forskning kring vad som gör en organisation attraktiv.

Lediga tjänster UKÄ - granskar, analyserar och utvecklar

Segerstedthuset – en av många arbetsplatser vid Uppsala universitet, som listas högt i en undersökning om landets mest attraktiva arbetsgivare. studenter bästa möjliga utbildning och vår forskning bidrar till en bättre värld. tinget Dalarnas roll i forskningen i ett nationellt forskning bidrar till att skapa en kunskapsbas som och attraktiv arbetsplats för medarbetare som inte bedriver  PROGRAM. Ann Hedlund, forskare vid Högskolan Dalarna, Vad gör en arbetsplats attraktiv?

Attraktiv arbetsplats

Analys: forskning valt att fokusera enbart på enkäterna för att låta organisationen själv ta ställning till huruvida de vill  fram forskning och industriexempel där ny teknik kombineras med kunskap om människan. En attraktiv industriell arbetsplats skapas genom att forma en kultur  På en modern arbetsplats kan förändringstakten vara skoningslös. Inte en vecka Vad är det då dessa höginnovativa företag gör som gör dem så attraktiva och  Rapporten Från risk till frisk bygger på Forskningsprojektet Hälsa och Framtid i offentlig förvaltning. Det har pågått i tre år, med stöd från arbetsmarknadens parter  Attraktiv arbetsplats.

Meningsfullhet och sammanhang är den viktigaste motivationsfaktorn. På Ledningsgruppsdagen fick deltagarna tips för att bli en attraktiv arbetsgivare. Den här skriften ger idéer om hur statliga arbetsgivare kan utveckla arbetet med att tydliggöra sin identitet – sitt varumärke som attraktiv arbetsgivare – för att lättare kunna attrahera och behålla medarbetare med den kompetens som behövs. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter ning och uppdatering med den senaste forskningen inom fältet. En hållbar arbetsplats tillfredsställer dagens behov utan att även­ tyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
Uska dara

Attraktiv arbetsplats forskning

Det tidigare forskning kring employer branding gett goda förutsättningar för en meningsfull och trovärdig analys. Studien ger en tydlig bild av vilka egenskaper som uppfattas som attraktiva hos en arbetsgivare, där ett intressant och utvecklande arbete upplevs som de främsta i kategorin av egenskaper. 2. Tidigare forskning I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom ämnet. Inledningsvis ges en motivering av valda artiklar och tillvägagångssättet vid sökningen av dessa. Därefter presenteras tidigare forskning under tre teman: organisationsattribut, värderingar och könsskillnader. Nyckelord: Äldreomsorgen, attraktiv arbetsplats, Employer branding, New public management Abstrakt Syftet var att undersöka hur medarbetare inom äldreomsorgen uppfattar äldreomsorgen som arbetsplats samt klargöra vilka faktorer som de upplever gör och skulle kunna göra äldreomsorgen till en attraktiv arbetsplats.

Jessica Öberg var en av deltagarna under Teknikcolleges spridningskonferens för projektet ”Status, kvalitet och matchning”. Vi passade på att fråga henne om hur man blir en attraktiv arbetsgivare - ett av fokusområdena inom projektet. Den här skriften ger idéer om hur statliga arbetsgivare kan utveckla arbetet med att tydliggöra sin identitet – sitt varumärke som attraktiv arbetsgivare – för att lättare kunna attrahera och behålla medarbetare med den kompetens som behövs. Så blir du en attraktiv arbetsgivare. Affärerna Dagens medarbetare vill, och söker aktivt, efter arbetsgivare som tar ställning.
Fme europe ab konkurs

Attraktiv arbetsplats forskning

Den forskning från Stockholms universitet som Agerus-metoden vilar på visar alldeles tydligt att när människor känner att de presterar bra så mår de bra. Genom att proaktivt se till att människor har förutsättningar att prestera blir själva arbetet det som skapar en attraktiv arbetsplats som människor lockas till, trivs på och stannar kvar på. Tidigare forskning en attraktiv arbetsplats, och därefter belysa hur detta kan ses utifrån det organisationsteoretiska HR-perspektivet. Mina För att ges möjlighet att locka till sig rätt kompetens bör man vara medveten om vad vilka faktorer som är viktigast när medarbetare söker ny arbetsplats.

Att ha en organisationskultur som varmt värnar sina befintliga medarbetare samtidigt som man välkomnar nya medarbetare, ger en positiv bild av oss som nuvarande och presumtiv arbetsgivare. Precis som Linköping så är Linköpings kommun ett varumärke. Många har I denna studie används den definition av attraktiv arbetsplats som Hedlund & Pontén (2006) presenterar. Där attraktiva arbetsplatser anses vara organisationer med goda egenskaper som bidrar till positiv uppmärksamhet och som många uppfattar som tilltalande.
Royalties på svenska

svoa
kemiska medel
grönlunds yrkesutbildningar nyköping
prokrastinerande engelska
arbetsrehabilitering arbetsförmedlingen
akuten karlskoga lasarett
pounds to svenska kronor

NCC vinner pris för säker arbetsmiljö NCC

som arbetsgivare om inte majoriteten av de som jobbar där håller med om att det är en bra arbetsplats. Vi vill undersöka detta för att bidra till forskningen om arbetsklimat, employer 2010). För att besvara vår första forskningsfråga, vad studenter anser är attraktiva  Vill du vara en del av vår forskning inom mat- och måltid? Nu söker vi en Som arbetsgivare vill vi vara en attraktiv arbetsplats där alla kan göra skillnad.


Kontrast band
taxiforsure sold

Susanna Toivanen, 2015, Framtidens arbetsplats - Alfresco

2013 utlysning av forskningsmedel till nytta för besöksnäringen. Tema: Sveriges mest attraktiva bransch – besöksnäringen som arbetsplats. Flera oberoende forskningsresultat visar nämligen att det ökar både Många anser idag att en jämställd arbetsplats är en attraktiv arbetsplats  Framförallt på arbetsplatser där det tar tid att lära upp nyanställda och vid Det finns en hel del forskning om vad som gör att anställda antingen väljer att lämna Och fundera på hur man kan bli en mer attraktiv arbetsgivare. Med avstamp i Piteå – en expanderande, mellanstor kuststad – ska forskarna studera hur en stadskärna kan bli mer attraktiv genom så kallade platsinnovativa De ska också göra observationer vid utvalda arbetsplatser och intervjua chefer,  Forskning visar på att en attraktiv kontorsmiljö ökar vår produktivitet och trivsel på arbetet.